ПОНОВО ЗАКАЗАНИ ИЗБОРИ у БЕОГРАДСКОЈ КОМОРИ

Управни Одбор Адвокатске коморе Београда заказао је одржавање изборне скупштине за чланове разних тела и положаје у АКБ за 10-ти јун 2017-е године. До сада је више пута одлагана изборна скупштина због процедуралних разлога, тачније, након усвајања статута, одређени број адвоката поднео је уставну жалбу Уставном суду зато што је адвокатима који су „запослени“ у адвокатским ортачким друштвима, било ускраћено право да бирају на изборној скупштини. Спорна одредба заснована је на мишљењу да адвокат који није самосталан и независтан и који не одлучује о свим питањима у адвокатској канцеларији у којој обавља делатност нема право да одлучује и у комори. Међутим, Уставни суд је нашао да таква одредба која ускраћује право гласа није утемељена у нашем праву и као таква је неодржива. Након коначне одлуке Уставног суда Србије,  УО АКБ и председник АКБ донели су одлуку о одржавању избора. Детаљније на:  http://www.akb.org.rs/vest/450 . Од стварања удружења правозаступника (адвокатске коморе) ови избори привукли су највећу пажњу и чланства коморе и грађанства. Изборни поступак од септембра месеца 2016-е године па до данашњег дана прате разна дешавања: петиције, одлагања изборне скупштине, окупљања, протести адвоката и друго. Свему овоме претходила је и одлука редовног суда којом се поништавају избори који су одржани од стране самоорганизованих адвоката, а који 2011 године нелегално заузимају комору да би 2014, а на основу судске одлуке, били удаљени из коморских органа и управљање коморе преузима (председник који је изабран на регуларним изборима 2010 године) садашњи председник С. Шошкић и садашњи УО. Садашњи УО није изабран на редовним изборима. По први пут председнички кандидати пишу програм који ће спроводити уколико буду изабрани, адвокати се окупљају око председничког кандидата и програма, дају изјаве за електронска и штампана гласила и остале разне активности. Ово до сада није виђено у адвокатском животу Београда и Србије и са једне стране наишло је на осуду одређеног броја адвоката који сматрају да избори у комори представљају строго еснафски чин који не сме бити изложен јавности док други адвокати подржавају. Наравно и неутралних ставова код адвоката у вези свега има и то у највећем броју.  Посебност свему управо даје велики број „пасивних“ адвоката који чак и не учествују у раду и редовне и изборне скупштине што је по мом мишљењу недопустиво, јер ако се адвокат не залаже за свој лични положај онда је нејасно како се бори за положај и права свог клијента.  Да ли ће се одржати заказана изборна скупштина, имајући у виду претходна одлагања, видећемо.

16.03.2017. године

Адвокат Небојша В. Перовић

 • За 09. јануар 2019.г. у 10:00 часова пред Вишим јавним тужилаштвом у Београду заказано је рочиште у истражном - кривичном поступку против окривљеног М.Ч.
 • За 10. јануар 2019. године у 13:30 часова пред Основним судом у Краљеву заказано је главни претрес у кривичном поступку против оптуженог П.Д. и других
 • За 11. јануар 2019. године у 14:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.Т. и других
 • За 11. јануар 2019.г. у 12:00 часова пред Трећим основним судом у Београду рочиште у парничном поступку у ком је тужена З.М.
 • За 15-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса против оптуженог А.Б.
 • За 16. јануар 2019.г. у 14:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Б.Р.
 • За 17-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља И.М.
 • За 21. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД ЦФТ
 • За 23. јануар 2019-те године у 09:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља С.С.
 • За 24. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Л.Т.
 • За 24. јануар 2019-те године у 13:00 часова пред Основним судом у Младеновцу судска јединица у Сопоту заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог А.И.
 • За 25-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Основним судом у Петровцу на Млави заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.М.
 • За 29-ти јануар 2019-те године у 10:00 часова пред Привредним судом у Пожаревцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД МК
 • За 29. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 30-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Другим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог И.М.
 • За 30. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 31. јануар 2019. године у 10:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац М.В.
 • За 31. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 01. фебруар 2019-те године у 12:15 часова пред Првим основним јавним тужилаштвом у Београду заказан је рочиште у истражном поступку против окривљеног П.М.
 • За 01. фебруар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 05-ти фебруар 2019-е године у 12:00 часова пред Вишим судом у Крагујевцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД БКП
 • За 06. фебруар 2018. године у 11:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.З. и С.И.
 • За 27. фебруар 2019. године у 11:30 часова заказан је наставак главног претреса пред Трећим основним судом у Београду у кривичном поступку у ком је оштећени П.П.
 • За 04. март 2019. године у 10:00 часова пред Основним судом у Панчеву заказано је рочиште у парничном поступку где је тужена М.Ј.
 • За 09-и март 2019-е године у 09:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Ђ.Ћ.
 • За 14. март 2019. године у 12:00 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Н.З.
 • За 19. март 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац В.К.
 • За 26. април 2019. године у 13:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужена С.П.
 • За 16. април 2019. године у 13:30 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у кривичном поступку против оптуженог Ј.Б.