ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Виши прекршајни суд у Београду Тимочка 15 Врачар-Београд 11000
Прекршајни суд у Аранђеловцу Венац слободе 10 Аранђеловац 34303
Прекршајни суд у Бачкој Паланци Краља Петра првог 18 Бачка Паланка 21400
Прекршајни суд у Београду Тимочка 15 Врачар-Београд 11000
Прекршајни суд у Бечеју Данила Киша 8 Бечеј 21220
Прекршајни суд у Ваљеву Карађорђева 48 Ваљево 14000
Прекршајни суд у Врању Задарска 3 Врање 17501
Прекршајни суд у Вршцу Васка Попе 7 Вршац 26300
Прекршајни суд у Горњем Милановцу Кнеза Александра 29 Горњи Милановац 32300
Прекршајни суд у Зрењанину ПЦ мала варош,Житни трг бб Зрењанин 23101
Прекршајни суд у Зајечару Пана Ђукића 1 Зајечар 19000
Прекршајни суд у Јагодини Кнегиње Милице 15 Јагодина 35000
Прекршајни суд у Кикинди Светозара Милетића 1 Кикинда 23300
Прекршајни суд у Косовској Митровици Ослобођења 48 Косовска Митровица 38220
Прекршајни суд у Крагујевцу Трг слободе 3 Крагујевац-Град 34000
Прекршајни суд у Краљеву Трг Јована Сарића 1 Краљево 36000
Прекршајни суд у Крушевцу Стевана Синђелића 1 Крушевац 37000
Прекршајни суду Лазаревцу Карађорђева 42 Лазаревац 11550
Прекршајни суд у Лесковцу Пана Ђукића 18 Лесковац 16000
Прекршајни суд у Лозници Јована Цвијића 20 Лозница 15300
Прекршајни суд у Младеновцу Краља Петра првог 173,3 Београд-Младеновац 11400
Прекршајни суд у Неготину Краљевића Марка 2 Неготин 19300
Прекршајни суд у Нишу Николе Пашића 24 Ниш-Град 18101
Прекршајни суд у Новом Пазару Житни трг 16 Нови Пазар 36300

 

Прекршајни суд у Новом Саду Димитрија Туцовића3 Нови Сад-Град 21101
Прекршајни суд у Обреновцу Београдског Батаљона 10 Беогад-Обреновац 11500
Прекршајни суд у Панчеву Браће Јовановића 20 Панчево 26101
Прекршајни суд у Параћину Томе Живановића 10 Параћин 35250
Прекршајни суд у Пироту Српских владара 126 Пирот 18300
Прекршајни суд у Пожаревцу Дринска 2/2 Пожаревац 12000
Прекршајни суд у Пожеги Уче Димитријевића 6 Пожега 31210
Прекршајни суд у Прешеву Маршала Тита бб Прешево 17523
Прекршајни суд у Пријепољу Валтерова 173 Пријепоље 31300
Прекршајни суд у Прокупљу Таткова 1 Прокупље 18400
Прекршајни суд у Рашки Светог Саве 18а Рашка 36350
Прекршајни суд у Руми Главна 155 Рума 22400
Прекршајни суд у Сенти Главни трг 1 Сента 24400
Прекршајни суд у Сјеници Краља Петра 11 Сјеница 36310
Прекршајни суд у Смедереву Омладинска 1 Смедерево 11300
Прекршајни суд у Сомбору Трг Цара Уроша 1 Сомбор 25101
Прекршајни суд у Сремској Митровици Трг Светог Димитрија 39 Сремска Митровица 22000
Прекршајни суд у Суботици Трг Лазара Нешића 1 Суботица 24000
Прекршајни суд у Трстенику Доктора Милуновића бб Трстеник 37240
Прекршајни суд у Ужицу Наде Матић 6 Ужице 31000
Прекршајни суд у Чачку Краља Петра првог бб Чачак 32101
Прекршајни суд у Шапцу Поп Лукина 2 Шабац 15000

 

 • За 09. јануар 2019.г. у 10:00 часова пред Вишим јавним тужилаштвом у Београду заказано је рочиште у истражном - кривичном поступку против окривљеног М.Ч.
 • За 10. јануар 2019. године у 13:30 часова пред Основним судом у Краљеву заказано је главни претрес у кривичном поступку против оптуженог П.Д. и других
 • За 11. јануар 2019. године у 14:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.Т. и других
 • За 11. јануар 2019.г. у 12:00 часова пред Трећим основним судом у Београду рочиште у парничном поступку у ком је тужена З.М.
 • За 15-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса против оптуженог А.Б.
 • За 16. јануар 2019.г. у 14:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Б.Р.
 • За 17-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља И.М.
 • За 21. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД ЦФТ
 • За 23. јануар 2019-те године у 09:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља С.С.
 • За 24. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Л.Т.
 • За 24. јануар 2019-те године у 13:00 часова пред Основним судом у Младеновцу судска јединица у Сопоту заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог А.И.
 • За 25-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Основним судом у Петровцу на Млави заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.М.
 • За 29-ти јануар 2019-те године у 10:00 часова пред Привредним судом у Пожаревцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД МК
 • За 29. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 30-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Другим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог И.М.
 • За 30. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 31. јануар 2019. године у 10:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац М.В.
 • За 31. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 01. фебруар 2019-те године у 12:15 часова пред Првим основним јавним тужилаштвом у Београду заказан је рочиште у истражном поступку против окривљеног П.М.
 • За 01. фебруар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 05-ти фебруар 2019-е године у 12:00 часова пред Вишим судом у Крагујевцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД БКП
 • За 06. фебруар 2018. године у 11:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.З. и С.И.
 • За 27. фебруар 2019. године у 11:30 часова заказан је наставак главног претреса пред Трећим основним судом у Београду у кривичном поступку у ком је оштећени П.П.
 • За 04. март 2019. године у 10:00 часова пред Основним судом у Панчеву заказано је рочиште у парничном поступку где је тужена М.Ј.
 • За 09-и март 2019-е године у 09:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Ђ.Ћ.
 • За 14. март 2019. године у 12:00 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Н.З.
 • За 19. март 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац В.К.
 • За 26. април 2019. године у 13:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужена С.П.
 • За 16. април 2019. године у 13:30 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у кривичном поступку против оптуженог Ј.Б.