Таксе у парничном поступку

 

Вредност спора:
100.000 до 500.000 дин
Формула:
9.800 дин. + 2%вредности
ВРЕДНОСТ СПОРА

ИЗНОС ТАКСЕ

125.000
12.300
150.000
12.800
175.000
13.300
200.000
13.800
225.000
14.300
250.000
14.800
275.000
15.300
300.000
15.800
325.000
16.300
350.000
16.800
375.000
17.300
400.000
17.800
425.000
18.300
450.000
18.800
475.000
19.300
500.000
19.800
Вредност спора:
500.000 до 1.000.000дин
Формула:
29.300 дин. + 1%вредности
ВРЕДНОСТ СПОРА

ИЗНОС ТАКСЕ

525.000
34.550
550.000
34.800
575.000
35.050
600.000
35.300
625.000
35.550
650.000
35.800
675.000
36.050
700.000
36.300
725.000
36.550
750.000
36.800
775.000
37.050
800.000
37.300
825.000
37.550
850.000
37.800
875.000
38.050
900.000
38.300
925.000
38.550
950.000
38.800
975.00
39.050
1.000.000
39.300
Вредност спора:
1.000.000 до 5.000.000дин
Формула:
48.800 дин. + 0,5%вредности
ВРЕДНОСТ СПОРА

ИЗНОС ТАКСЕ

1.250.000
55.050
1.500.000
56.300
1.750.000
57.550
2.000.000
58.800
2.250.000
60.050
2.500.000
61.300
2.750.000
62.550
3.000.000
63.800
3.250.000
65.050
3.500.000
66.300
3.750.000
67.550
4.000.000
68.800
4.250.000
70.050
4.500.000
72.550
4.750.000
56.250
5.000.000
73.800
5.250.000
75.050
5.550.000
76.300
5.750.000
77.550
6.000.000
78.800
6.250.000
80.050
6.500.000
81.300
Вредност спора:
10.000 до 100.000дин
Формула:
1.900 дин. + 4%вредности
ВРЕДНОСТ СПОРА

ИЗНОС ТАКСЕ

15.000
2.500
20.000
2.700
25.000
2.900
30.000
3.100
35.000
3.300
40.000
3.500
45.000
3.700
50.000
3.900
55.000
4.100
60.000
4.300
65.000
4.500
70.000
4.700
75.000
4.900
80.000
5.100
85.000
5.300
90.000
5.500
95.000
5.700
100.000
5.900
 • За 09. јануар 2019.г. у 10:00 часова пред Вишим јавним тужилаштвом у Београду заказано је рочиште у истражном - кривичном поступку против окривљеног М.Ч.
 • За 10. јануар 2019. године у 13:30 часова пред Основним судом у Краљеву заказано је главни претрес у кривичном поступку против оптуженог П.Д. и других
 • За 11. јануар 2019. године у 14:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.Т. и других
 • За 11. јануар 2019.г. у 12:00 часова пред Трећим основним судом у Београду рочиште у парничном поступку у ком је тужена З.М.
 • За 15-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса против оптуженог А.Б.
 • За 16. јануар 2019.г. у 14:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Б.Р.
 • За 17-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља И.М.
 • За 21. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД ЦФТ
 • За 23. јануар 2019-те године у 09:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља С.С.
 • За 24. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Л.Т.
 • За 24. јануар 2019-те године у 13:00 часова пред Основним судом у Младеновцу судска јединица у Сопоту заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог А.И.
 • За 25-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Основним судом у Петровцу на Млави заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.М.
 • За 29-ти јануар 2019-те године у 10:00 часова пред Привредним судом у Пожаревцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД МК
 • За 29. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 30-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Другим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог И.М.
 • За 30. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 31. јануар 2019. године у 10:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац М.В.
 • За 31. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 01. фебруар 2019-те године у 12:15 часова пред Првим основним јавним тужилаштвом у Београду заказан је рочиште у истражном поступку против окривљеног П.М.
 • За 01. фебруар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 05-ти фебруар 2019-е године у 12:00 часова пред Вишим судом у Крагујевцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД БКП
 • За 06. фебруар 2018. године у 11:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.З. и С.И.
 • За 27. фебруар 2019. године у 11:30 часова заказан је наставак главног претреса пред Трећим основним судом у Београду у кривичном поступку у ком је оштећени П.П.
 • За 04. март 2019. године у 10:00 часова пред Основним судом у Панчеву заказано је рочиште у парничном поступку где је тужена М.Ј.
 • За 09-и март 2019-е године у 09:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Ђ.Ћ.
 • За 14. март 2019. године у 12:00 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Н.З.
 • За 19. март 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац В.К.
 • За 26. април 2019. године у 13:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужена С.П.
 • За 16. април 2019. године у 13:30 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у кривичном поступку против оптуженог Ј.Б.