Судови у Београду

Немањина 9

Врховни касациони суд

Апелациони суд

Управни суд

Привредни апелациони суд

*

Савска 17
(Палата правде)

Судска управа Вишег суда у Београду

Првостепена кривична одељења:

 • Вишег суда у Београду
 • Првог основног суда у Београду
 • Другог основног суда у Београду
 • Трећег основног суда у Београду

Другостепено кривично одељење (мала апелација) Вишег суда у Београду

Малолетничко одељење Вишег суда у Београду

Служба међународне правне помоћи у кривичним стварима Вишег суда у Београду и основних судова

Одељење за извршење кривичних санкција Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду

Издавање уверења ( уверења да се против грађана не води кривични поступак)

*

Устаничка 14
(бивши Пети општински суд)

Прекршајни суд у Београду

*

Тимочка 15
(бивши Трећи општински суд)

Виши прекршајни суд

Првостепено парнично одељење Вишег суда у Београду

Другостепено грађанско одељење (мала апелација) Вишег суда у Београду

*

Булевар Николе Тесле 42а

Први основни суд у Београду

 • Првостепена парнична одељења
 • Извршно одељење
 • Извршно грађанско одељење
 • Одељење радних спорова
 • Посебна (специјализована) већа за породичне спорове
 • Ванпарнично одељење
 • Оставинско одељење

Међународна правна помоћ у грађанским стварима Служба овере

Служба овере и надовере исправа за употребу у иностранству (Хашки апостил)

*

Булевар Михајла Пупина 16
(бивши Четврти општински
суд)

Други основни суд у Београду , Трећи основни суд у Београду:

 • Првостепена парнична одељења
 • Извршно одељење
 • Извршно грађанско одељење
 • Одељење радних спорова
 • Посебна (специјализована) већа за породичне спорове
 • Ванпарнично одељење
 • Оставинско одељење

Међународна правна помоћ у грађанским стварима Служба овере

Служба овере и надовере исправа за употребу у иностранству (Хашки апостил)

6. ул. Масарикова 2
(бивши Трговински суд)

Привредни суд

*

7. ул. Устаничка 29,
(зграда Специјалног суда)

Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду

Веће за ратне злочине Вишег суда у Београду

*

8. ул. Тимочка 14
(бивши Градски судија за прекршаје)

Прекршајни суд

 • За 09. јануар 2019.г. у 10:00 часова пред Вишим јавним тужилаштвом у Београду заказано је рочиште у истражном - кривичном поступку против окривљеног М.Ч.
 • За 10. јануар 2019. године у 13:30 часова пред Основним судом у Краљеву заказано је главни претрес у кривичном поступку против оптуженог П.Д. и других
 • За 11. јануар 2019. године у 14:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.Т. и других
 • За 11. јануар 2019.г. у 12:00 часова пред Трећим основним судом у Београду рочиште у парничном поступку у ком је тужена З.М.
 • За 15-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса против оптуженог А.Б.
 • За 16. јануар 2019.г. у 14:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Б.Р.
 • За 17-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља И.М.
 • За 21. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД ЦФТ
 • За 23. јануар 2019-те године у 09:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља С.С.
 • За 24. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Л.Т.
 • За 24. јануар 2019-те године у 13:00 часова пред Основним судом у Младеновцу судска јединица у Сопоту заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог А.И.
 • За 25-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Основним судом у Петровцу на Млави заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.М.
 • За 29-ти јануар 2019-те године у 10:00 часова пред Привредним судом у Пожаревцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД МК
 • За 29. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 30-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Другим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог И.М.
 • За 30. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 31. јануар 2019. године у 10:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац М.В.
 • За 31. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 01. фебруар 2019-те године у 12:15 часова пред Првим основним јавним тужилаштвом у Београду заказан је рочиште у истражном поступку против окривљеног П.М.
 • За 01. фебруар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 05-ти фебруар 2019-е године у 12:00 часова пред Вишим судом у Крагујевцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД БКП
 • За 06. фебруар 2018. године у 11:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.З. и С.И.
 • За 27. фебруар 2019. године у 11:30 часова заказан је наставак главног претреса пред Трећим основним судом у Београду у кривичном поступку у ком је оштећени П.П.
 • За 04. март 2019. године у 10:00 часова пред Основним судом у Панчеву заказано је рочиште у парничном поступку где је тужена М.Ј.
 • За 09-и март 2019-е године у 09:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Ђ.Ћ.
 • За 14. март 2019. године у 12:00 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Н.З.
 • За 19. март 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац В.К.
 • За 26. април 2019. године у 13:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужена С.П.
 • За 16. април 2019. године у 13:30 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у кривичном поступку против оптуженог Ј.Б.